background image
bgroundleft

Drinks Slijtersvakblad

bgroundright

Gedistilleerdomzetten licht gedaald

De trouwe lezers van Drinks Slijtersvakblad (de papieren editie), konden het na afloop van 10 periodes daar al lezen: de omzetten van slijterijen (filiaal+zelfstandig) beginnen langzaam tekenen van afbrokkeling te vertonen. Natuurlijk kan er een periode-overlappend effect zijn, maar feit blijft dat, ondanks de hogere btw, de omzetten een dalende tendens vertoonden in periode 11. Met weer wat bedrijfssluitingen in het verschiet blijft het nog gissen wat het jaar per saldo zal gaan brengen. Zullen filiaalslijterijen een dubbele omzet halen van de zelfstandige slijters, of zal de laatste periode dat voor de deze laatste groepering nog weten te voorkomen. Onzeker blijft namelijk of de consument voor zijn of haar  decemberaankopen een bepaalde terughoudendheid ten toon zal spreiden en voor minder dure dranken zal gaan kiezen, of dat er vanwege het feestelijk karakter juist weer eens extra uitgepakt zal gaan worden. Enige vertekening zit er wel in, namelijk het bestedingspatroon van de Nederlanders in de horeca. In het derde kwartaal van 2012 heeft de horeca 0,6 procent meer omzet behaald dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze beperkte omzetgroei is volgens het CBS louter toe te schrijven aan hogere prijzen. Het volume kromp met 1,3 procent. Dit is de grootste volumedaling sinds twee jaar. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Een krimpend volume in de horeca gezet naar de verkoopgegevens van AC-Nielsen en de Commissie Gedistilleerd laat een stabiel verbruik van alcoholica zien waaruit kan worden afgeleid, dat er in retail (voor thuisverbruik) meer wordt ingekocht. Omdat ook in de winkels de omzet gelijk bleef bij stijgende prijzen, betekent dat wel, dat er goedkoper wordt gekocht.

Cafés behaalden in het derde kwartaal volgens het CBS 3,2 procent minder omzet dan een jaar eerder. Hiermee zet de omzetdaling, die in het tweede kwartaal van 2012 is ingezet, door. Het volume kromp in het derde kwartaal met ruim 5 procent.

Met een omzetgroei van 2,6 procent deden de restaurants het beduidend beter dan de overige horecabranches. Maar de prijzen stegen met 1,6 procent, het volume was daardoor slechts een procent hoger. Vooral de maand augustus, met een omzetstijging van bijna 4 procent, was van invloed op de groei in het derde kwartaal, aldus het CBS.

De totaalomzet mag dan nu t/m periode 11 wel licht dalend zijn (in voorgaande jaren stabiel of al licht stijgend). Het is nog te vroeg om al te gaan spreken over zichtbare effecten van verhogingen van de belasting door grensoverschrijdende inkopen (alcotoerisme). De echte liefhebbers hebben tijdig ingekocht om dat btw-effect vooralsnog te omzeilen. Dat gaat pas spannend worden als ook de accijnsverhoging voor bier, gedistilleerd en wijn gaat meetellen. Vooral slijters in de directe grensgebieden hebben er echter weinig vertrouwen in dat het wel ‘los zal lopen’.

 

Slijterijenbestand bleef redelijk stabiel in derde kwartaal 2012

Nadat in de  eerste zes (Nielsen)maanden van 2012 het aantal zelfstandige slijterij (inclusief slijterijen van zelfstandige supermarktondernemers) al was gedaald met 40 vestigingen, is de ontwikkeling van het aantal slijterijen in het derde kwartaal (tot en met week 39 (eind september) van 2012 redelijk stabiel gebleven. De groei lijkt echter duidelijk uit het fenomeen borrelhop. Steeds meer exploitanten van deze shops krijgen langzaam maar zeker in de gaten dat de nadelen (leeftijdscontrole, personeelskosten, aparte ruimte, etc.) aan deze manier van drank verkopen in veel  gevallen veel groter zijn dan de voordelen (trekkerfunctie door lage prijzen).

Volgens de meest recente Nielsen-gegevens (van week 5 tot en met week 39 van 2012) nam het aantal slijterijen sinds de halfjaarcijfers af met in totaal 3. Grote verschillen zijn er sinds het halfjaaroverzicht verder niet te zien. In de tabel is weergegeven hoe de stand nu is aan het einde van het derde kwartaal (week 39). De verschillen zijn deels terug te voeren tot formule-verschuivingen in het supermarktkanaal (o.a. de ombouw naar Jumbo’s).

Er wordt in de Nielsen statistieken met betrekking tot de drankensector (die ook in elke editie van Drinks Slijtersvakblad terugkomen) gewerkt met verschillende termen:

FS: Full service. Dat zijn zelfstandige en filiaalslijterijen bij elkaar, zonder borrelshops tenzij daar apart bij vermeldt. Bijgaand een overzicht van de winkelaantallen binnen de drankenbranche (Liquor).

Independents: Dit zijn alle zelfstandige slijterijen en borrelshops van zelfstandige ondernemers (vfb) ‘Bijeen’ hoort in zijn geheel binnen VFB (zelfstandigen) en daarnaast zijn er nog wat winkels versnippert over de verschillende retailers en overige supermarkten die daaronder vallen.
Multiples: Dat zijn alle filiaalslijterijen en bij het gwb horende borrelshops

 1. sluit legenda
 2. bedrijfsinformatie
 3. nieuws en productinformatie
 4. aanbiedingen
 5. bereikbaarheid
 6. contactpersoon
 7. afspraak maken
 8. doorklik
 9. overige
 10. video
 11. print
 12. plattegrond
 13. deelnemers
 14. aanmelding