background image
bgroundleft

Wijnacademie

bgroundright

De belangstelling voor wijn is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De consumptie in Nederland is de laatste dertig jaar verdubbeld. Het voormalige Bedrijfschap Slijters voorzag in de zeventiger jaren van de vorige eeuw een dreigend tekort aan "wijnkader". Ondernemers en werknemers in de slijtersbranche, maar ook in de horeca moesten meer kennis krijgen om in te kunnen spelen op de toenemende belangstelling van de klant. Samen met de belangrijkste partijen uit de branche werd de Stichting Slijtersopleidingen opgericht. Van de kant van de ondernemers waren de SlijtersUnie, het grootwinkelbedrijf, de importeurs en de horeca betrokken; de FNV en CNV vertegenwoordigden de werknemers. In 1974 realiseerde de Stichting Slijtersopleidingen de eerste echte Vinologenopleiding. Kort daarna werd gestart met de Liquoristenopleiding voor gedistilleerd. Deze opleidingen vormden het begin van het landelijke instituut dat inmiddels wijd en zijd bekend staat als De Wijnacademie.

Vanaf 1 januari 1996 werd er ook opgeleid en geëxamineerd voor het branche erkende Slijtersvakdiploma. Deze opleiding werd opgebouwd uit een viertal modules: het Wijnbrevet, het Gedistilleerdbrevet, het Bierbrevet en het wettelijk verplichte Sociale Hygiëne diploma. Het Wijnbrevet werd toelatingseis voor de Vinologenopleiding en het Gedistilleerdbrevet voor de Liquoristenopleiding. 

Vandaag de dag staat De Wijnacademie borg voor een opleidings- en examenprogramma van beginnerscursus tot het allerhoogste professionele niveau. De Wijnacademie organiseert examens voor de Wijnoorkonde (niveau 1 van de Stichting WijnExamens Nederland oftewel SWEN), het Wijnbrevet (SWEN 2) en leidt op tot Vinoloog (SWEN 3), Magister Vini (SWEN 4) en Liquorist.

(foto: De heer Ron Andes, voorzitter)

 

 

 

 

 

 

 

 1. sluit legenda
 2. bedrijfsinformatie
 3. nieuws en productinformatie
 4. aanbiedingen
 5. bereikbaarheid
 6. contactpersoon
 7. afspraak maken
 8. doorklik
 9. overige
 10. video
 11. print
 12. plattegrond
 13. deelnemers
 14. aanmelding